5 PROFILER

Ishockey VM 2018 - - Tjekkiet -

PA­VEL FRANCOUZ MÅ­L­MAND // 27 ÅR // TRAKTOR CHELYABINSK (KHL)

I en tæt kamp om må­l­mand­s­plad­sen un­der OL, avan­ce­re­de man­den med det spe­ci­el­le navn til første­ke­e­per i kamp med Ti­mo Pi­hl­mei­er og Dan­ny En­dras. Dan­ny aus den Bir­ken stod for­mi­da­belt i bå­de se­mi­fi­na­le og fi­na­le og vi­ste træ­ner Sturm, at han var det ret­te valg. Står med hur­ti­ge re­ak­tio­ner og er dyg­tig til at ska­be ro i defensiven. Klubkam­me­rat med dan­ske Mads Christensen i Mün­chen.

JAN KOLAR BA­CK // 31 ÅR // AMUR KHABAROVSK (KHL)

Sto­re og stær­ke Jan Kolar er en af de de­fen­si­ve klip­per hos tjek­ker­ne og har væ­ret det i man­ge sæ­so­ner ef­ter­hån­den. En man­ge­årig KHL- kri­ger, der har spil­let over 300 kam­pe i Eu­ro­pas stær­ke­ste liga, hvor han brin­ger en stor fy­sik ind med si­ne 190 cen­ti­me­ter og 93 ki­lo. Spil­le­de i den­ne sæ­son for Amur Khabarovsk langt ov­re i det øst­li­ge Rusland.

MICHAL REPIK WING // 29 ÅR // SLOVAN BRA­TISLA­VA/SPAR­TA PRAG

Repik har væ­ret over At­lan­ten for at spil­le NHL tid­li­ge­re i kar­ri­e­ren, hvor han nå­e­de 72 kam­pe for Fl­o­ri­da Pant­hers. Hans pri­mæ­re tid i Nor­da­me­ri­ka fo­re­gik dog i AHL, in­den han vend­te til­ba­ge til Eu­ro­pa for at spil­le KHL- is­ho­ck­ey. Har og­så væ­ret i den tjek­ki­ske liga, si­den han kom til Eu­ro­pa og spil­le­de i den­ne sæ­son bå­de KHL for Slovan Bra­tisla­va og tjek­kisk Extra­liga for Spar­ta Prag.

RO­MAN CERVENKA CEN­TER // 32 ÅR // FRIBOURG- GOTTERON (SCHWEIZ, NLA)

Cervenka be­teg­net som en in­tel­li­gent spil­ler, der kan le­ve­re bå­de de­fen­sivt og of­fen­sivt. En af hjør­ne­ste­ne­ne på det tjek­ki­ske lands­hold i man­ge sæ­so­ner og en spil­ler på hø­je­ste, eu­ro­pæ­i­ske klub­plan. Har do­mi­ne­ret i den hjem­li­ge liga, og har og­så væ­ret på be­søg i en sæ­son i Eu­ro­pas stør­ste klub, SKA St. Pe­ters­borg.

JAN KOVAR CEN­TER // 28 ÅR // ME­TAL­LURG MAG­NI­TOG­ORSK

Bun­d­ru­ti­ne­ret forward, der i man­ge sæ­so­ner har age­ret som en af to­pan­gri­ber­ne for KHL- stor­klub­ben Me­tal­lurg Mag­ni­tog­orsk. Kovar er en kon­stant målsco­rer, der le­ve­re­de fem po­int i seks kam­pe ved Ol-tur­ne­rin­gen i fe­bru­ar. Har dog haft en lidt små­skidt sæ­son på klubhol­det, som kan re­van­che­res med et stærkt VM for Tjek­ki­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.