JAN­NE KARLSSON sve­ri­ge // 59 år

Ishockey VM 2018 - - Danmark -

TID­LI­GE­RE HOLD Har blandt an­dre træ­net Frölun­da, Linköping, HV71, Rög­le, At­lant (KHL) og væ­ret as­si­ste­ren­de træ­ner for det sven­ske lands­hold. Bun­d­ru­ti­ne­ret svensk træ­ner, der gik di­rek­te fra spil­ler­kar­ri­e­ren over i træ­ner­ger­nin­gen. Her har Jan­ne Karlsson le­ve­ret et hav af fi­ne re­sul­ta­ter. Han har blandt an­det fle­re sven­ske mester­ska­ber på sit cv, og han var as­si­ste­ren­de træ­ner for det sven­ske OL- hold, der vandt guld med al­le de sto­re sven­ske NHL- stjer­ner på hol­det. Det var i 2006 i Tor­i­no. Karlsson er dybt respek­te­ret i det sven­ske is­ho­ck­eyland­skab, og har i si­ne fo­re­lø­big fi­re ful­dend­te sæ­so­ner med Dan­mark ført hol­det i en en­kelt VM- kvart­fi­na­le. Hå­bet er na­tur­lig­vis en gen­ta­gel­se på hjemmebane i 2018.

Træ­ne­ren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.