HVAD KAN DE

Ishockey VM 2018 - - Danmark -

Hvad kan Dan­mark? For­vent­nin­ger­ne kom­mer til at væ­re enor­me på hjem­me­ba­nen i Her­ning, hvor åb­nings­kam­pen mod Tys­kland bli­ver et spæn­den­de pa­ra­me­ter for Dan­marks vi­de­re fær­den i pulj­en. Hjem­me­hol­det fra de ”små” na­tio­ner er tid­li­ge­re ble­vet løf­tet ge­val­digt af et fa­na­tisk pu­bli­kum, og til­sku­er­tryk­ket bli­ver vig­tigt for Dan­mark. Der ta­les me­get om NHL’ER­ne og hvem, der kom­mer ind i trup­pen, men glem ik­ke, at det rød-hvi­de mand­skab med blot en en­kelt el­ler to Nhl-spil­le­re har mas­ser at by­de ind med. Der er man­ge eu­ro­pæ­i­ske top­spil­le­re i po­r­te­følj­en, og uan­set op­stil­ling er en kvart­fi­na­le mu­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.