CA­NA­DISK

IS­HO­CK­EYKUL­TUR

Ishockey VM 2018 - - Canada -

I de ”go­de, gam­le da­ge” hav­de man VM og Ol-tur­ne­rin­ger­ne – den­gang med me­get få Nhl-spil­le­re på Ca­na­das hold. For at fin­de den ”rig­ti­ge ver­dens­me­ster” ar­ran­ge­re­de ca­na­di­er­ne selv ”Ca­na­da Cup”, hvor al­le de bed­ste Nhl’ere var med. Det var i en af is­ho­ck­ey­ens ”gul­dal­dre”, hvor ca­na­di­er­ne må­l­te sig med de sto­re Sov­jet-mand­ska­ber. Det var is­ho­ck­ey på yp­per­ste ni­veau, når for ek­sem­pel Way­ne Gretzky og Ma­rio Le­mieux tør­ne­de sam­men med su­per fem­me­ren med Fe­tisov og Ka­sa­to­nov som ba­ck­er. Ca­na­da Cup kul­mi­ne­re­de i den kon­stel­la­tion med tre vil­de fi­na­ler i 1987, der al­le end­te 6- 5. Se­ri­en end­te 2-1 til Ca­na­da, der nå­e­de at af­vik­le Ca­na­da Cup fem gan­ge – fi­re ge­vin­ster til Ca­na­da, en til Sov­jet – sid­ste gang i 1991.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.