5PROFILER

Ishockey VM 2018 - - Finland -

VIL­LE POKKA BA­CK // 23 ÅR // BEL­LE­VIL­LE SE­NA­TORS (AHL)

Dyg­tig ung ba­ck, der har kæm­pet for at kom­me ind hos bå­de Chi­ca­go Bla­ck­hawks og Ot­tawa Se­na­tors. Har sta­dig kun væ­ret i AHL i sin nor­da­me­ri­kan­ske kar­ri­e­re, men sy­nes at væ­re en glim­ren­de for­stærk­ning for det fin­ske hold. Blev i 2012 draftet helt op­pe som num­mer 34 af New York Islan­ders, har vun­det VM- guld med det fin­ske Ju­ni­or 20- lands­hold, og var på hol­det, da Fin­land vandt ”det sto­re” VM- sølv i sæ­so­nen i 2015/16.

JULI­US HONKA BA­CK // 22 ÅR // DALLAS STARS (NHL)

Og­så et finsk ba­ck­ta­lent, der end­nu ik­ke helt har få­et sit to­ta­le NHL- gen­nem­brud. Juli­us Honka er tid­li­ge­re førster­un­de- draft, der i den­ne sæ­son har væ­ret no­gen­lun­de fast mand i NHL. Har spil­let 42 kam­pe for Dallas og 10 AHL- kam­pe for Te­xas Stars i in­de­væ­ren­de sæ­son. Var en af de tre bed­ste spil­le­re for Fin­land i sid­ste sæ­sons VM og er tid­li­ge­re ju­ni­o­r­ver­dens­me­ster med det fin­ske U20- mand­skab.

JOONAS KEMPPAINEN CEN­TER // 29 ÅR // SA­LA­VAT UFA (KHL)

En af Fin­lands ab­so­lut­te nøg­le­spil­le­re ved Vin­ter- OL i 2018, hvor han kon­stant var i de fin­ske topkæ­der. Har væ­ret do­mi­ne­ren­de for sit klubhold Sa­la­vat Ufa i he­le sæ­so­nen og le­ve­ret et frem­ra­gen­de slut­spil for sam­me klub. Stor so­lid cen­ter, der fyl­der me­get og og­så har væ­ret om­kring NHL, hvor han nå­e­de 44 kam­pe for Bo­ston.

PETRI KONTIOLA CEN­TER // 33 ÅR // LOKO­MO­TIV YA­ROSLAVL (KHL)

Man­ge­årig bæ­ren­de spil­ler på det fin­ske lands­hold. Han var en af de do­mi­ne­ren­de spil­le­re på det fin­ske OL- hold, der måt­te la­de li­vet i kvart­fi­na­len. Kontiola har to VM- sølv­me­dal­jer på sit cv, og vil sten­sik­kert ger­ne ha­ve en guld­me­dal­je med hjem for man­ge­årig tro tje­ne­ste. Dyg­tig play­ma­ker og god i pas­nings­spil­let.

VELI-MATTI SAVINAINEN WING // 32 ÅR // YUGRA KHANTY- MANSIYSK (KHL)

Dyg­tig og so­lid spil­ler, der var en del af den fin­ske Ol-trup i Syd­korea. Kom­mer med mas­ser af ru­ti­ne fra de sto­re liga­er i Eu­ro­pa, hvor han har pend­let lidt i de se­ne­ste sæ­so­ner. End­te i år for an­den gang i Yugra Khanty- Mansiysk, en af de min­dre klub­ber i KHL, hvor han no­te­re­de 17 po­int i 50 kam­pe. Vur­de­ret som hård­t­ar­bej­den­de og og­så gan­ske stærk i defensiven og un­der­tals­spil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.