ERIC WEINRICH

// ba­ck // 51 år

Ishockey VM 2018 - - USA -

TID­LI­GE­RE HOLD: Uni­ver­si­ty of Mai­ne, New Jer­sey De­vils, Hart­ford Wha­lers, Chi­ca­go Bla­ck­hawks, Mon­tre­al Ca­na­di­ens, Bo­ston Bru­ins, Phila­delp­hia Fly­ers, Van­co­u­ver Ca­nucks. DEN STÆR­KE STA­TI­STIK: 1248 kam­pe i slut­spil og grund­spil i alt i NHL. TROFÆSKAB: In­gen klub­tit­ler, bron­ze med USA ved VM i 2004.

Kon­ti­nu­i­tet har al­drig helt væ­ret et nøg­le­ord på USA’S VM- hold. Men dem, der fulg­te hol­det op gen­nem 90’er­ne og i be­gyn­del­sen af 00’er­ne vil hu­ske den ru­ti­ne­re­de ba­ck Eric Weinrich, der i den pe­ri­o­de var ham­ren­de uhel­dig med at spil­le for NHLhold, der ik­ke nå­e­de slut­spil­let om Stanley Cup. Men han stil­le­de stort set al­tid op for lands­hol­det og var en klip­pe og en kon­stant kraft på det ame­ri­kan­ske lands­hold – og dybt respek­te­ret. I dag er han ud­vik­lings­træ­ner i NHL hos New Jer­sey De­vils.

Leg­en­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.