5PROFILER

Ishockey VM 2018 - - USA -

CON­NOR MURP­HY BA­CK // 25 ÅR // CHI­CA­GO BLA­CK­HAWKS (NHL)

Har al­le­re­de haft sin in­ter­na­tio­na­le stjer­ne­stund, da han i 2011 score­de sej­rs­må­let for USA i U18-vm-fi­na­len mod Sve­ri­ge. Con­nor Murp­hy var li­ge­le­des kap­ta­jn for USA ved sid­ste sæ­sons VM. Ik­ke no­gen po­intjæ­ger, men en bund­so­lid ba­ck, hold­kam­me­ra­ter­ne kan sto­le på.

ALEX DEBRINCAT WING // 20 ÅR // CHI­CA­GO BLA­CK­HAWKS (NHL)

Alex Debrincat er en af de un­ge og frem­stormen­de spil­le­re hos Chi­ca­go Bla­ck­hawks. Han er blot 171 cen­ti­me­ter høj, men har al­li­ge­vel for­må­et at slå sig igen­nem til NHL. Var fuld­stæn­dig su­veræn som ju­ni­or hos Erie Ot­ters i OHL. Er frem­ra­gen­de om­kring må­let og har et frem­ra­gen­de skud. Far­lig mand som ik­ke skal un­der­vur­de­res, selv om han er lil­le af stør­rel­se

DYLAN LARKIN WING // 21 ÅR // DETROIT RED WINGS (NHL)

En af de spil­le­re, der of­fent­ligt har ud­trykt stor glæ­de ved at spil­le for USA. Larkin var trods sin un­ge al­der as­si­ste­ren­de kap­ta­jn for USA, og han har skudt sig ind som so­lid NHL- an­gri­ber. Er Frans Ni­el­sens hold­kam­me­rat i Detroit, hvor Larkin i den for­gang­ne sæ­son le­ve­re­de 63 po­int i 82 kam­pe.

PA­TRI­CK KA­NE WING // 29 ÅR // CHI­CA­GO BLA­CK­HAWKS (NHL)

Ka­ne er tredob­belt Stanley Cup- me­ster med Bla­ck­hawks, og han kom­mer for­ment­lig med stor re­van­che­sult ef­ter en skidt for Bla­ck­hawks, der i den kom­men­de sæ­son har pla­ner om et stort co­me­ba­ck. Pa­tri­ck Ka­ne le­ve­re­de i in­de­væ­ren­de sæ­son 76 po­int i 82 kam­pe, og det er jo me­re end bund­so­lidt i ver­dens stær­ke­ste liga. Han er puck­sik­ker og uhy­re skud­stærk og et af VM’S helt sto­re nav­ne.

CASEY MITTELSTADT CEN­TER // 19 ÅR // BUF­FA­LO SA­BRES (NHL)

Et af de sto­re un­ge frem­tids­nav­ne i NHL. Mittelstadt brin­ger he­le pak­ken, og han er fy­sisk stærkt trods si­ne ”kun” 185 cen­ti­me­ter. Har et frem­ra­gen­de skud, som fal­der ly­nen­de hur­tigt og er der­for ly­nen­de far­lig. Blev kå­ret til bed­ste spil­ler ved sæ­so­nens Ju­ni­or 20-VM, og Mittelstadt har al­le­re­de haft sin de­but i NHL med seks kamp for Buf­fa­lo Sa­bres, som re­sul­te­re­de i fem po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.