BJØRN ”BOTTA” SKAARE Forward // Dø­de som 30-årig i en bil­u­lyk­ke i Sve­ri­ge

Ishockey VM 2018 - - Norge -

TID­LI­GE­RE HOLD: Star­te­de sin kar­ri­e­re hjem­me i Oslo og rej­ste i en ung al­der til Färjestad for at prø­ve sig af i Sve­ri­ge. Se­ne­re drog han over At­lan­ten for at spil­le ju­ni­o­r­ho­ck­ey i Ot­tawa og blev draftet af Detroit. DEN STÆR­KE STA­TI­STIK: Den før­ste nord­mand no­gen­sin­de til at spil­le en NHL- kamp. TROFÆSKAB: Et en­kelt norsk mester­skab med Furu­set i 1983.

Bjørn ” Botta” Skaare er må­ske ik­ke kendt i vi­de kred­se uden­for Nor­ge, men blandt ken­de­re i vo­res na­bo­land reg­nes han som det må­ske fi­ne­ste, der no­gen­sin­de har spil­let is­ho­ck­ey i Nor­ge. Blev be­teg­net som ”fin­s­le­ben tek­ni­ker og en bal­le­ri­na på skøjter” og tog ale­ne til Ca­na­da for at kæm­pe sig ind i NHL. Det lyk­ke­des ham at få en en­kelt kamp i Detroit, hvor han blev skadet og så cho­ke­ret over det bruta­le spil i Nor­da­me­ri­ka den­gang, at han be­slut­te­de sig for at ta­ge hjem igen ef­ter en sæ­son hos far­mer­la­get i Kansas Ci­ty. Hjem­me i Nor­ge do­mi­ne­re­de han alt to­talt, in­den han på tragisk vis dø­de i en bil­u­lyk­ke i Sve­ri­ge som blot 30- årig.

Leg­en­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.