Fug­tigt, sol­rigt og varmt!

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Regnsko­ve er gan­ske spe­ci­el­le ste­der, hvor der le­ver rig­tig man­ge for­skel­li­ge plan­ter og dyr. Der fin­des regnsko­ve på al­le jor­dens kon­ti­nen­ter – bort­set fra An­tark­tis. Der er to slags regnsko­ve. Den tro­pi­ske regnskov fin­des i tro­per­ne nær ækva­tor. Der er varmt og fug­tigt året rundt. Den tem­pe­re­re­de regnskov fin­des et styk­ke fra tro­per­ne, of­te ved ky­sten. Der er me­get varmt om som­me­ren og min­dre varmt om vin­te­r­en. Beg­ge ty­per regnskov er me­get fug­ti­ge ste­der med mas­ser af sol­lys og var­me.

Et kæm­pe­stort træ i regnsko­ven i Ama­zo­nas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.