Tre be­røm­te regnsko­ve

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Regnsko­ve­ne dæk­ker kun seks pro­cent af jor­dens over­fla­de, men de er al­li­ge­vel ut­ro­lig vig­ti­ge for jor­dens over­le­vel­se – der­for kal­des de og­så >>Jor­dens lun­ger<<.

Ama­zo­nas

Den­ne tro­pi­ske regnskov er min­dre end Au­stra­li­en, men stør­re end In­di­en, og stræk­ker sig gen­nem ni sy­da­me­ri­kan­ske lan­de.

Dain­tree

En tro­pisk regnskov som lig­ger langs Dain­tre­e­flo­den i Au­stra­li­en. Her vok­ser nog­le af de jor­dens al­ler­tid­lig­ste plan­ter.

Ton­gass

En tem­pe­re­ret regnskov i det sy­døst­li­ge Ala­ska i USA. Her er der øer, fjor­de, glet­che­re og lan­ge stræk­nin­ger med kyst­linje.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.