Som pa­raply­er

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Træ­er, der stræk­ker sig op i to­p­la­get, er of­te pa­raply­for­me­de. Det gi­ver dem mas­ser af sol­lys, som de får ener­gi fra. Træ­er­ne er og­så re­de­plads, ud­sigtspost til jagt og et trygt sted at hvi­le – i skjul for fjen­der. Fly­ven­de og svæ­ven­de dyr kan pi­le ind og ud mel­lem gre­ne­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.