Blødt mos

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Mos er mest al­min­de­ligt i de tem­pe­re­re­de regnsko­ve. Mos­set vok­ser på an­dre plan­ter, men ska­der dem ik­ke, da det pro­du­ce­rer sin egen næ­ring. Ahor­n­træ­er er vært for fle­re slags mos end no­get an­det træ. Mos tri­ves rig­tig godt i det di­se­de, fug­ti­ge træ­tag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.