Tre til­pas­se­de plan­ter

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Plan­ter til­pas­ser sig på for­skel­li­ge må­der, så de kan over­le­ve i den fug­ti­ge, stil­le luft i kro­ne­ta­get, hvor der kun er lidt sol­lys.

Bark

Bar­ken er tynd, for­di den ik­ke har brug for at hol­de på fug­tig­he­den. Den er og­så glat, så an­dre plan­ter ik­ke sæt­ter sig fast.

Dryp­spids

Bla­de­ne i kro­ne­ta­get er spid­se, glat­te og blan­ke, så regn­van­det lø­ber hur­tigt væk og der ik­ke vok­ser svam­pe og bak­te­ri­er på dem.

Li­a­ner

Dis­se slyng­plan­ter har rød­der i jor­den, mens stæng­len kla­trer helt op i kro­ne­ta­get for at nå op i sol­ly­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.