Fak­ta og tal

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Her er jeg!

Blom­stren­de plan­ter i den tro­pi­ske un­der­skov har stær­ke far­ver og kraf­tig duft for at til­træk­ke be­stø­ve­re.

Næ­sten bælg­mørkt

Kun fem pro­cent af sol­ly­set fin­der vej gen­nem kro­ne­ta­get og ned til un­der­sko­ven.

My­rer ove­ralt!

En tred­je­del af al­le le­ven­de væ­se­ner i den tro­pi­ske un­der­skov og sko­v­bund er my­rer!

Fug­le på be­søg

Selv om fug­le kan fly­ve frit om­kring, be­sø­ger de fle­ste un­der­sko­ven for at fin­de mad. Man­ge ar­ter byg­ger og­så re­de her.

Kæm­pe­som­mer­fug­le

Der fin­des 150 som­mer­fug­lear­ter i un­der­sko­ven. De stør­ste tro­pi­ske som­mer­fug­le, fug­le­vin­ger­ne, har et vin­ge­spænd på op til 30 cm.

Ta’ en ba­nan!

Ba­nan­plan­ten tri­ves godt i un­der­sko­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.