Smart gen­brug

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Svam­pe og mug ned­bry­der or­ga­nisk ma­te­ri­a­le til næ­rings­stof­fer, som kan gen­bru­ges af plan­ter og dyr. Ned­bry­der­ne mang­ler kl­or­o­fyl (det grøn­ne far­ve­stof i plan­te­cel­ler, der om­dan­ner sol­lys til næ­ring), så de tri­ves rig­tig godt i den mør­ke un­der­skov.

Ring­ha­let næ­seb­jørn

Den ring­ha­le­de næ­seb­jørn hol­der til i den sy­da­me­ri­kan­ske regnskov. Den hap­ser frugt, ed­der­kop­per og kryb­dyr med si­ne skar­pe klø­er.

Sy­da­me­ri­kansk ta­pir

Den lan­ge, bø­je­li­ge snu­de gri­ber fat i frugt og gre­ne, som den spi­ser. Ta­pi­ren la­ver tun­nel­for­me­de sti­er frem til græ­s­om­rå­der og vand­hul.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.