Tre fla­de flo­der i regnsko­ven

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Selv­om de er de stør­ste og læng­ste flo­der i ver­den, snor dis­se regnsko­vs­flo­der sig for det me­ste gen­nem et gan­ske fladt land­skab.

Congo­flo­den

Sto­re de­le af flo­den lø­ber fre­de­ligt gen­nem regnsko­ven, men den har og­så hur­ti­ge stræk­nin­ger og flot­te vand­fald un­der­vejs.

Me­kong

Me­kong, som er en vig­tig han­dels­ru­te og fi­ske­flod, lø­ber gen­nem seks sy­døst­a­si­a­ti­ske lan­de og er 4.350 km lang.

Ori­no­co

Ori­no­co er cir­ka 2.740 km lang. Her bor den seks me­ter lan­ge or­i­no­cokro­ko­di­l­le, Sy­da­me­ri­kas stør­ste rov­dyr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.