Fak­ta og tal

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

I fa­rezo­nen

Seks regnsko­vs­dyr, blandt an­dre bril­leb­jør­nen og fle­re lemu­rer, er i fa­re for at ud­dø i lø­bet af 5–10 år.

Abe­stre­ger

Ka­puci­ne­ra­ber har et sær­ligt for­hold til blom­stren­de træ­er. Når aben slik­ker nektar fra blom­sten, får den po­l­len i an­sig­tet. Så ta­ger den po­l­le­ne med sig til næ­ste blomst den be­sø­ger og be­stø­ver den.

150 ar­ter

Et 10 kva­drat­ki­lo­me­ter stort om­rå­de med regnskov rum­mer 150 for­skel­li­ge pat­te­dyr.

Ren af­slap­ning

Doven­dyr kan hæn­ge stil­le i 18 ti­mer om da­gen!

Spe­ci­al­til­pas­ning

Den rosa ama­zo­nas­del­fin har en bø­je­lig hals, så den kan dre­je ho­ve­d­et for at fin­de vej på de over­svøm­me­de sko­vs­let­ter.

Eger­na­bens go­de øj­ne kan fin­de frugt i den mør­ke, tæt­te ve­ge­ta­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.