Det krib­ler og krab­ler ...

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

De fle­ste af dy­re­ne i regnsko­ven er hvir­vel­lø­se dyr. Hvir­vel­lø­se dyr har hver­ken ske­let el­ler ry­grad. Det kan væ­re in­sek­ter som som­mer­fug­le, my­rer og bil­ler. Det kan væ­re ed­der­kop­per, tu­sind­ben og skor­pio­ner el­ler sneg­le. Der fin­des om­kring 2,5 mil­li­o­ner in­sektar­ter i regnsko­ven. Nog­le er sto­re, som næ­se­horns­bil­len, mens an­dre er så små, at de næ­sten er usyn­li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.