Tre­regnsko­vsed­der­kop­per

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Der fin­des an­ta­ge­ligt 3.600 ed­der­kop­pear­ter ale­ne i Ama­zo­nas. Nog­le spin­der net, an­dre gra­ver gan­ge og an­dre igen går på sni­gj­agt.

Kæm­pe træ­ed­der­kop

Det me­ter­sto­re, gyld­ne spind er usyn­ligt i det sva­ge lys, men trå­de­ne er ut­ro­lig stær­ke.

Rød fug­le­ed­der­kop

Den­ne ed­der­kop er let at ken­de på de ly­se­rø­de ben­spid­ser. Den sprøjter lort på si­ne fjen­der og flyg­ter – nor­malt ved at hop­pe!

Far­lig van­dre­ed­der­kop

Den bra­si­li­ansk van­dre­ed­der­kop er ag­gres­siv og gif­tig. Uden mod­gift kan et bid dræ­be et men­ne­ske på 25 mi­nut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.