Tre far­ve­ri­ge pil­e­gift­frø­er

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Dis­se far­ve­strå­len­de frø­er le­ver i Ama­zo­nas – og er ut­ro­lig gif­ti­ge. De ind­fød­te bru­ger gif­ten på pi­le til de­res puste­rør.

Har­lekin-pil­e­gift­frø

Far­ver­ne va­ri­e­rer, men al­le har det fi­ne har­lekin­møn­ster. Gif­ten ud­skil­les gen­nem hu­den og kan dræ­be et­hvert dyr, der prø­ver at spi­se den.

Blå pil­e­gift­frø

Det si­ges, at de ind­fød­te brug­te slim fra hu­den på den­ne frø til at for­vand­le grøn­ne pa­pe­gø­jer til rø­de.

Jord­bær-pil­e­gift­frø

Den 2,5 cm lan­ge, gif­ti­ge frø kan slås med en på­træn­gen­de kon­kur­rent i op til 20 mi­nut­ter. Ta­be­ren må for­la­de om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.