Fak­ta og tal

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Hel­bre­den­de kraft

Man­ge af plan­ter­ne i regnsko­ven bli­ver brugt som læ­ge­plan­ter.

Laaaaaang li­an

Én en­kelt li­an er ble­vet må­lt til at væ­re 900 me­ter lang.

Ver­dens driv­hus

To tred­je­de­le af plan­ter­ne på jor­den vok­ser i regnsko­ven. Ud over at gi­ve mad og ly, le­ve­rer de me­get af det oxy­gen ( ilt), der fin­des i vo­res at­mos­fæ­re.

Mester­k­la­trer

Den rø­de krab­be­ed­der­kop er vild med kan­de­bæ­rer-plan­ten, hvor den kla­trer i trå­de­ne in­de­ni og spi­ser de in­sek­ter, der er fan­get i plan­tens dø­de­li­ge saft.

Fart på!

Bam­bus­plan­ter kan vok­se op til 22 cm om da­gen.

Stor mang­fol­dig­hed

Det fin­des om­kring 40.000 plan­tear­ter i Ama­zo­nas­regnsko­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.