Vid­ste du, at?

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Dain­tree-regnsko­ven i det nor­døst­li­ge Au­stra­li­en er ver­dens æld­ste ube­rør­te tro­pi­ske lavlands­regnskov. 80% af blom­ster­ne i Dain­tree fin­des ik­ke an­dre ste­der i ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.