Vid­ste du, at?

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Der fin­des over 300 ko­li­bri­ar­ter i to­p­la­get i Ama­zo­nas. Vin­ger­ne på dis­se smuk­ke fug­le slår så hur­tigt, at de la­ver en sum­me­lyd. På englsk hed­der ko­li­bri >>hum­m­ing­bird<<. Det be­ty­der >>sum­me­fugl<<.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.