Fak­ta tal og

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Ud­sat for vejr og vind

De øver­ste træ­er er ud­sat for di­rek­te sol­lys, stær­ke vin­de og tun­ge regn­skyl. Her er der ste­gen­de hedt om da­gen og køli­ge­re om nat­ten.

Evigt­grøn­ne

Træ­er­ne er evigt grøn­ne – de ta­ber ik­ke al­le si­ne bla­de sam­ti­dig. Det be­ty­der, at de har fo­to­syn­te­se og lag­rer ener­gi fra sol­ly­set he­le året rundt.

Tyn­de gre­ne

Gre­ne­ne i top­pen af træ­er­ne er tyn­de og bø­je­li­ge. Det gør, at de tå­ler vind og regn, men be­ty­der og­så, at det kun er let­te el­ler fly­ven­de dyr, der kan hol­de til i top­pen.

Dy­re­liv

Ek­semp­ler på dyr i to­p­la­get er: abeør­ne, tuka­ner, ko­li­bri­er, aber, som­mer­fug­le og an­dre in­sek­ter, fla­ger mus, slan­ger og doven­dyr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.