Vid­ste du, at?

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Jagu­a­ren le­ver i den tro­pi­ske regnskov i Mel­lem- og Syd­me­ri­ka. Den ja­ger for det me­ste i sko­v­bun­den, men kla­trer og­så op i træ­er­ne og over­fal­der sit byt­te oven­fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.