Fak­ta og tal

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Re­cir­ku­le­ring

Ned­bryd­nin­gen i sko­v­bun­den er vig­tig for at regnsko­ven kan over­le­ve.

Varmt og fug­tigt

Luft­fug­tig­he­den (mæng­den af vand­damp i luf­ten) ved sko­v­bun­den er 100 pro­cent. Alt er vå­dt he­le ti­den.

Lang­som regn

Det kan ta­ge 10 mi­nut­ter for reg­nen at nå ned til sko­v­bun­den.

Vand­fæl­der

Svin i regnsko­ven gra­ver hul­ler, som bli­ver fyldt med regn­vand. Så spi­ser de dy­re­ne, som fal­der ned i vand­hul­let.

Vok­ser op og ned

Når fug­le­ne ski­der, spre­der de kvæ­ler­fi­gen­frø til gre­ne i kro­ne­ta­get og un­der­sko­ven. Plan­ten gror bå­de op mod sol­ly­set og ned mod sko­v­bun­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.