Død og for­dærv i sko­v­bun­den

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Sko­v­bun­den er det al­ler­ne­der­ste lag i regnsko­ven. Her er der kun gan­ske lidt sol­lys. Dø­de plan­ter og dyr ned­bry­des, så vig­ti­ge stof­fer re­cir­ku­le­res ( gen­bru­ges). Ned­bryd­nin­gen går hur­tigt i den mør­ke og fug­ti­ge sko­v­bund. I det­te lag fin­der du

in­sek­ter, pad­der og kryb­dyr. Der bor og­så pat­te­dyr, blandt an­dre ele­fan­ter, go­ril­la­er og svin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.