Fak­ta og tal

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Hvor lig­ger Ama­zo­nas?

Flo­den lig­ger i den nord­li­ge halv­del af Sy­da­me­ri­ka og lø­ber gen­nem ni lan­de: Guy­a­na, Peru, Ecu­a­dor, Suri­nam, Ve­nezu­ela, Fransk Guy­a­na, Bo­li­via, Bra­si­li­en og Co­lom­bia.

Års­ti­der i Ama­zo­nas

I tør­ke­ti­den fra juli til novem­ber (det reg­ner godt nok lidt hver dag) er flo­den 4– 5 km bred. I regn­ti­den fra de­cem­ber til ju­ni kan den væ­re 48 km bred.

Hvor lang?

Med en læng­de på 6.400 km ( li­ge så langt som fra Lon­don til Chi­ca­go), er Ama­zo­nas kun lidt kor­te­re end ver­dens læng­ste flod, Ni­len. Fersk van­det i flo­den lø­ber ud i Stil­leog At­lan­ter­ha­vet og gør ha­vet min­dre salt op til 160 km fra land.

Ama­zo­nas man­ge fisk

Om­kring 1.500 fi­skear­ter hø­rer hjem­me i den mæg­ti­ge Ama­zo­nas­flod.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.