Ver­dens stør­ste slan­ge

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Den grøn­ne ana­kon­da er ver­dens stør­ste slan­ge. Den er over ot­te me­ter lang! Den le­ver i stil­le­fly­den­de vand i Ama­zo­nas og Ori­no­co. Den er klun­tet på land, men akro­batisk i van­det. Øj­ne­ne og næ­se­bo­re­ne sid­der øverst på ho­ve­d­et, så den kan se og ån­de, når re­sten af krop­pen er un­der vand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.