På ho­ve­d­et

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Doven­dyr hæn­gen­de til­brin­ger på ho­ve­d­et. det Pel­sen me­ste af vok­ser li­vet i mod­sat ret­ning end hos an­dre dyr, så reg­nen lø­ber af den, når den hæn­ger. Doven­dy­ret kan hæn­ge stil­le i man­ge ti­mer. Den fug­ti­ge pels bli­ver of­te grøn, for­di der vok­ser al­ger i den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.