Stin­ken­de fugl

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Den sjæld­ne og klod­se­de ho­atzin spi­ser bla­de, og det er der ik­ke så man­ge fug­le, der gør. Den har bak­te­ri­er i ma­ven, som hjæl­per til med at for­dø­je bla­de­ne. De gæ­rer i spi­se­rø­ret, og får dens af­fø­ring til at stin­ke helt for­fær­de­ligt. Der­for kal­des den og­så >>stink­fugl<<.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.