MED LOV SKAL LAND BYGGES

Jyllands-Posten Søndag - - INDLAND -

Hvert år af­gør dan­ske dom­sto­le ti­tu­sind­vis af sa­ger med hver sin bag­ved­lig­gen­de hi­sto­rie. Henover som­me­ren rap­por­te­rer Jyl­landsPo­sten fra en ræk­ke min­dre rets­sa­ger med læg­dom­me­re i fle­re for­skel­li­ge by­ret­ter. Sa­ger­ne dre­jer sig om alt fra na­bo­stri­dig­he­der til ple­je­hjem­sty­ve­ri­er og vi­ser hver især en flig af den rets­stat, love­ne har byg­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.