NYE BIOLOGISKE MA­TE­RI­A­LER

Jyllands-Posten Søndag - - TENDENS BOLIG -

Dis­se op­be­va­rings­kas­ser af bio­p­last er et af de man­ge nye bæ­re­dyg­ti­ge pro­duk­ter hos Ikea.

Der fin­des rig­tig man­ge bi­o­lo­gisk ned­bry­de­li­ge ma­te­ri­a­ler, som kan an­ven­des til mø­bel­pro­duk­tion. Dis­se ma­te­ri­a­ler kal­des kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler og kan ek­sem­pel­vis væ­re re­st­pro­duk­ter fra land­bru­get el­ler fra fø­de­va­re­in­du­stri­en. På mø­bel­linj­en på Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mis Sko­ler for Ar­ki­tek­tur, De­sign og Kon­ser­ve­ring sat­ser de li­ge nu på at de­sig­ne me­re bæ­re­dyg­tigt, og ele­ver­ne ud­for­sker ma­te­ri­a­ler som fi­ske­skind, uld, tang og æg­ge­hvi­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.