Mo­tor­sa­ve ind­ta­ger Ul­strup Slot

Jyllands-Posten Søndag - - KRYDSORD BOLIG -

Kunst­ne­re fra ind- og ud­land vil igen i år på Ul­strup Slot skæ­re de­res kunst ud i træ med en mo­tor­sav.

Det sker i we­ken­den 4. og 5. au­gust. Ar­ran­ge­men­tet hed­der Car­ving Favrskov, og her kan man op­le­ve mo­tor­sa­vens brum­men og se hvor­dan sto­re træ­stam­mer for­vand­les til smuk­ke skul­p­tu­rer. Det bli­ver mu­ligt at få en snak med kunst­ner­ne og se til­bli­vel­sen af de flot­te skul­p­tu­rer step by step.

Som no­get nyt bli­ver det i år mu­ligt selv at prø­ve kræf­ter med mo­tor­sa­ven un­der kyn­dig vej­led­ning.

En­tre­en er 30 kr., og børn un­der 10 år er gra­tis. Det er mu­ligt at kø­be en we­e­kend­bil­let til 50 kr. pr. per­son. Plad­sen er åben for til­sku­e­re fra kl. 10 til 16 beg­ge da­ge. Der vil væ­re salg af mad og drik­ke­va­rer og har man lyst, kan man gå en tur og ny­de de smuk­ke om­gi­vel­ser om­kring slot­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.