Så er der

Jyllands-Posten Søndag - - KULTUR -

Mu­sik: Bå­de i Kø­ben­havn og i Aar­hus by­der i den kom­men­de tid på mas­ser af spæn­den­de na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le ja­zz­nav­ne. På 40. år hol­des Co­pen­ha­gen Ja­zz Festival frem til den 15. juli. Årets in­ter­na­tio­na­le ho­ved­nav­ne spæn­der fra ja­zzet hip­hop med The Roots (10. juli) til bri­tisk gu­i­tar-ekvi­li­bris­me le­ve­ret af Jeff Beck (9. juli) over til bra­si­li­an­ske ud­ga­ver af Bowiesan­ge le­ve­ret af Seu Jor­ge (13. juli).

I Aar­hus bli­ver der og­så blæst op til den år­li­ge ja­zz­festi­val, der i år fyl­der 30 år.

Den fin­der sted fra den 14. til den 21. juli. Festi­va­len by­der bl.a. på den 90-åri­ge ame­ri­kan­ske mu­sik­le­gen­de Burt Ba­ca­rach,der gi­ver sin ene­ste 2018-kon­cert i Dan­mark i Mu­sik­hu­set den 16. juli.

Co­pen­ha­gen Ja­zz Festival til den 15. juli og Aar­hus Ja­zz Festival fra 14-21. juli

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.