SOM­MER PÅ MU­SE­ET

Jyllands-Posten Søndag - - KULTUR -

Der fin­des over 100 stats­li­ge og statsa­n­er­kend­te mu­se­er i Dan­mark, der mod­ta­ger stats­ligt til­skud ef­ter mu­se­ums­lo­ven. Men der­u­d­over by­der fle­re hund­re­de an­dre mu­se­er og mu­se­ums­lig­nen­de in­sti­tu­tio­ner, man­ge dre­vet af en­tu­si­a­sti­ske pri­vat­per­so­ner, på mas­ser af sjove og tan­ke­væk­ken­de op­le­vel­ser. Vi har in­vi­te­ret ak­tu­el­le gæ­ster med på et mu­se­um i som­mer­lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.