Con­tagion

Jyllands-Posten Søndag - - UGENS TV -

Ste­ven So­der­bergh har en emi­nent ev­ne til at klip­pe for­skel­li­ge hi­sto­ri­e­bid­der og ka­rak­te­rers per­spek­ti­ver sam­men til et si­tren­de, højspændt he­le. Det gør han og­så i den­ne thril­ler fra 2011, hvor en virus be­gyn­der at spre­de sig over he­le ver­den. Men­ne­sker i Lon­don, Tokyo og Chi­ca­go fal­der som flu­er, og pan­de­mi­en får folk til at gå i pa­nik. Matt Da­mon, Ma­rion Co­til­lard og Ka­te Win­s­let er blandt man­ge stjer­ne på rol­le­li­sten.

FO­TO: WARNER BROS. PICTURES, CLAUDETTE BARIUS

Matt Da­mon er en af de man­ge stjer­ner i dra­ma­et, der bli­ver tru­et af en ver­den­s­oms­pæn­den­de viru­sepi­de­mi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.