Fa­mi­li­en

Jyllands-Posten Søndag - - UGENS TV -

Me­ryl Stre­ep spil­ler Julia Ro­berts mor i det­te fa­bel­ag­tigt syr­li­ge kam­mer­spil om fa­mi­li­en We­ston, der bli­ver sam­let ef­ter en kri­se. De tre døtre med mænd og børn fyl­der hu­set, men det gør og­så lug­ten af fortræng­te fø­lel­ser og stan­ken af gam­melt nag. Det er især mo­de­ren, Vi­o­let, der svir­per fa­mi­li­ens med­lem­mer med sin skar­pe tun­ge. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2013 in­stru­e­ret af Jo­hn Wells.

FO­TO: PR

De to sto­re sku­e­spil­le­re Me­ryl Stre­ep (th.) og Julia Ro­berts rul­ler sig ud i fa­mi­lied­ra­ma­et, der er fyldt med stikpil­ler og trau­ma­ti­ske min­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.