End­nu en mi­ni­ster går i pro­test

Jyllands-Posten Søndag - - IN­TER­NA­TIO­NAL -

Stor­bri­tan­ni­en: Den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, The­resa May, har me­re end al­min­de­ligt svært ved at hol­de sam­men på sin re­ge­ring un­der den hår­de skils­mis­se med EU. Så­le­des har Sam Gyi­mah i we­e­ken­den med­delt, at han træk­ker sig fra po­sten som ud­dan­nel­ses­og forsk­nings­mi­ni­ster. Det sker i pro­test mod re­ge­rin­gens "nai­ve" bre­xit­plan. Gyi­mah er iføl­ge BBC det tien­de med­lem af re­ge­rin­gen, der træk­ker sig, si­den The­resa May løf­te­de slø­ret for af­ta­len om det bri­ti­ske Eu-exit. Fi­re af de fra­t­rå­d­te er med­lem­mer af ka­bi­net­tet. Gyi­mah og de øv­ri­ge var ju­ni­o­r­mi­ni­stre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.