SCHA­DE­PRI­SEN

Jyllands-Posten Søndag - - KUL­TUR -

For dig­te­ren Jens Au­gust Scha­de var al­ting knyt­tet sam­men, og han blan­de­de ger­ne de for­skel­li­ge kunst­ne­ri­ske gen­rer.

Hans ly­rik gik hånd i hånd med teg­ning, ma­le­ri og gra­fisk de­sign, og han sam­ar­bej­de­de tæt med bil­led­kunst­ne­re som As­ger Jorn og In­ga Lyng­bye.

Der­for be­løn­ner Scha­de­pri­sen et værk, der for­bin­der lit­te­ra­tu­ren med an­dre kunst­for­mer.

Scha­de­pri­sen, der ud­de­les af Krab­besholm Højsko­le i sam­ar­bej­de med Jyl­lands-po­sten, blev ud­delt for før­ste gang i 2016.

Sid­ste års vin­de­re blev ku­ra­to­rer­ne/for­læg­ger­ne Dea An­ton­sen og Ida Ben­cke.

Pri­sen er på 100.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.