FORFATTEREN

Jyllands-Posten Søndag - - VI­DEN -

Kas­per Bro Lar­sen er lek­tor i te­o­lo­gi ved In­sti­tut for Kul­tur og Sam­fund, Aar­hus Uni­ver­si­tet.

I sin forsk­ning in­ter­es­se­rer han sig især for kri­sten­dom­mens til­bli­vel­se i den tid­li­ge jø­de­dom og den græsk-ro­mer­ske ver­den.

På Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag har han før bi­dra­get til og re­di­ge­ret ”Jerus­a­lem” i rej­se­bogs­se­ri­en Vi­de Ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.