Vælt re­ge­rin­gen!

Jyllands-Posten Søndag - - DE­BAT -

Jeg skal her­med op­for­dre op­po­si­tions- og sam­ar­bejds­par­ti­er­ne til at væl­te re­ge­rin­gen, in­den Lars Løk­ke un­der­skri­ver Mar­ra­kesh-de­kla­ra­tio­nen, som er en ren over­gi­vel­se­s­trak­tat. Ef­ter en un­der­skrift vil po­li­ti­ker­ne und­skyl­de nye bøl­ger af il­le­ga­le mi­gran­ter med, at »vi er moralsk for­plig­te­de til at op­fyl­de trak­ta­tord­ly­den«. Der be­gås for­ræ­de­ri mod dan­sker­ne, hvis trak­ta­ten un­der­skri­ves.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.