MUSEUM

Al­le­ti­ders jul

Jyllands-Posten Søndag - - GU­I­DE JUL -

Ju­len er tra­di­tio­ner­nes tid, men det kan og­så væ­re en tid, hvor de, der sta­dig er nye i ver­den, ser sig om­kring og læ­rer lidt om hi­sto­ri­en, får et ind­blik i, hvor­dan man gjor­de i gam­le da­ge, og hvor vo­res tra­di­tio­ner kom­mer fra. Den Gam­le By i Aar­hus er som al­tid truk­ket i de­cem­bers ju­le­klæ­der, bl.a. med he­ste­vog­ne, py­nt og lan­ter­ner. Varm ka­kao og æb­leski­ver fyl­der i bo­der­ne, og børn kan krav­le et smut på "nis­se­lof­tet" og prø­ve li­vet som nis­se for en dag. Ved en ka­min læ­ses der op fra den sto­re bog med ju­le­e­ven­tyr.

Den Gam­le By, re­sten af året

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.