TEATER

God jul, Cir­ke­li­ne

Jyllands-Posten Søndag - - GU­I­DE JUL -

Ju­le­e­ven­ty­ret om Cir­ke­li­ne be­gyn­der om mor­ge­nen den 24. de­cem­ber, da pi­gen i kjo­len med ma­ri­e­hø­ne­møn­stret sid­der i sin tændstikæ­ske og be­trag­ter den sto­re stjer­ne­him­mel. Nu skal der pak­kes ga­ver ind, hjer­ter skal flet­tes, og må­ske der og­så bli­ver tid til sang og leg? Ef­ter at prak­ti­ka­li­te­ter­ne er ve­lover­stå­et, sæt­ter Cir­ke­li­ne sam­men med si­ne to ven­ner, Fre­de­rik og Ingolf, kurs mod sko­ven, hvor der skal fæl­des et ju­le­træ.

Men over­ra­skel­ser lu­rer, bl.a. en skur­k­ag­tig kat, sko­v­nis­ser og en mus ved navn Knud.

Mu­sik­hu­set Aar­hus, 15. de­cem­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.