TEATER

Den uen­de­li­ge hi­sto­rie

Jyllands-Posten Søndag - - GU­I­DE JUL -

Ba­sti­an er nav­net på en dreng, som bli­ver mob­bet i sko­len. Og det er og­så nav­net på en dreng med en liv­lig fan­ta­si. Der­for skal han ik­ke bru­ge an­det end en bog, "Den uen­de­li­ge hi­sto­rie", til at kom­me på af­stand af hver­da­gens ud­for­drin­ger. Ba­sti­an drøm­mer sig til lan­det Fantási­en, hvor han læ­rer en syg bar­ne­kej­se­rin­de at ken­de. De to bli­ver ven­ner, og Ba­sti­an sæt­ter sig for at lø­be et far­ligt ær­in­de for hen­de – han vil be­kæm­pe den sæ­re syg­dom, som tru­er med at slå kej­se­rin­den og Fantási­en ihjel. Fra 7 år og op.

Aar­hus Teater, frem til 21. de­cem­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.