Tim­buk­tu

Jyllands-Posten Søndag - - UGENS TV -

Hvor man­ge film fra Mau­re­ta­ni­en kan du næv­ne? Næp­pe man­ge. Det er ba­re en af man­ge grun­de til at se det­te Cannes-be­løn­ne­de og Oscar-no­mi­ne­re­de dra­ma fra 2014. Vi er i det nord­li­ge Ma­li i år 2012, hvor en grup­pe ji­ha­di­ster har ta­get mag­ten og ind­ført den stren­ge­ste sha­ri­a­lov. En ung kvin­de på­by­des at bæ­re hand­sker, selv når hun fi­sker, mu­sik og leg er for­budt, glæ­den og livs­ly­sten si­ver ud af by­ens be­bo­e­re.

FO­TO: FRAMEGRAB

”Tim­buk­tu” er skabt af in­struk­tør Ab­der­ra­h­ma­ne Sis­sako.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.