Schin­d­lers li­ste

Jyllands-Posten Søndag - - UGENS TV -

Ste­ven Spi­el­bergs au­ten­ti­ske dra­ma fra 1993, der for­tæl­ler hi­sto­ri­en om den ty­ske for­ret­nings­mand Oskar Schin­d­ler, der for­sø­ger at red­de så man­ge jø­der som mu­ligt un­der An­den Ver­denskrig, da det går op for ham, hvad der ven­ter dem. Fil­men er op­ta­get i sort-hvid, for­di Spi­el­berg ger­ne vil­le gi­ve fil­men en do­ku­men­ta­risk au­ten­ti­ci­tet, og grum det er den da og­så. Det gør den dog ik­ke min­dre vig­tig.

FO­TO: UNI­VER­SAL

Spi­el­bergs Ho­lo­caust-film modt­og he­le syv Oscar-sta­tu­et­ter i 1993.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.