AAR­HU­SI­AN­SKE GA­DE­NAV­NE

Jyllands-Posten Søndag - - JP AAR­HUS -

Bo­gen for­tæl­ler om al­le ga­der i det æl­dre Aar­hus samt de ga­der og kvar­te­rer i Aar­hus Kom­mu­ne, der har få­et navn ef­ter hi­sto­ri­ske per­so­ner, be­gi­ven­he­der, pla­ne­ter, gam­le mar­ker – el­ler no­get helt fem­te.

Ud­kom­mer den 7 de­cem­ber.

Bo­gen er skre­vet af Leif De­h­nits og ud­gi­ves af Tur­bi­ne og Aar­hus Byhi­sto­ri­ske Fond.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.