Ven­stre

Jyllands-Posten Søndag - - JP AAR­HUS -

Jakob El­le­mann-jen­sen, Britt Ba­ger, Tro­els Lund Poul­sen og Mi­cha­el Aa­strup-jen­sen er de fi­re nu­væ­ren­de fol­ke­tings­med­lem­mer for Ven­stre valgt i den østjy­ske stor­kreds.

Al­le fi­re fol­ke­tings­med­lem­mer sø­ger gen­valg på par­tiets 10-per­so­ners kan­di­dat­lis­te, der og­så tæl­ler nav­ne som An­ders G. Chri­sten­sen, tid­li­ge­re borg­me­ster i Favrskov, Fat­ma Øk­tem, tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem, og Heidi Bank, nu­væ­ren­de by­rå­ds­med­lem i Aar­hus.

I for­hold til sid­ste fol­ke­tings­valg er der far­vel til tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem Kim An­der­sen, der har be­slut­tet ik­ke at genop­stil­le.

Her er Ven­stres 10 østjy­ske kan­di­da­ter:

Jakob El­le­mann-jen­sen Britt Ba­ger

Tro­els Lund Poul­sen Mi­cha­el Aa­strup-jen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.