Nye Bor­ger­li­ge

Jyllands-Posten Søndag - - JP AAR­HUS -

Par­ti­et, der le­des af Per­nil­le Ver­mund, vil for­sø­ge at kom­me i Fol­ke­tin­get for før­ste gang, og par­ti­et har op­stil­let seks kan­di­da­ter i Østjyl­land.

Spids­kan­di­dat er Lars Bo­je Mat­hie­sen, der er kendt af Aar­hus-væl­ger­ne som tid­li­ge­re by­rå­ds­med­lem for først Li­be­ral Al­li­an­ce og si­den Nye Bor­ger­li­ge. Han genop­stil­le­de ik­ke til by­rå­det ved det se­ne­ste kom­mu­nalvalg i 2017.

Her er Nye Bor­ger­li­ges seks østjy­ske kan­di­da­ter:

Lars Bo­je Mat­hie­sen Ni­els-chri­sti­an Braad Ni­els Bør­ge Erik­sen Ul­rik Her­mann In­ger-ma­rie Try­de Mar­ten­sen

Ca­ro­li­ne Mat­hil­de Reitzel

DAUGAARD FO­TO: JENS HEN­RIK

Lars Bo­je Mat­hie­sen er spids­kan­di­dat for Nye Bor­ger­li­ge i Østjyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.